Cabinetul ofera servicii juridice privind infiintarea/modificarea societatilor comerciale, fundatiilor, asociatiilor, caselor de ajutor reciproc, spre exemplu:

- infiintari societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata ( S.R.L., S.A.), persoane fizice autorizate ( P.F.A.), asociatii, fundatii, case de ajutor reciproc;
- asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale;
- cesiune de parti sociale (intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma);
- numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme;
- majorare de capital social cu numerar sau natura;
- diminuari de capital social;
- schimbare de sediu social al unei firme;
- infiintare/desfiintari de puncte de lucru;
- declarari ale obiectului de activitate principal;
- declarari sau extinderi ale obiectului de activitate secundar;
- suspendarea activitatii unei firme;
- indreptari de erori materiale;
- schimbarea formei juridice a unei societati;
- obtinerea de certificate constatatoare;
- fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri;
- redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale;
- asistenta si consultanta juridica la convocarea AGA, redactarea procesului verbal al AGA, depunerea hotararii AGA la Registrul Comertului spre publicare in Monitorul official, daca este cazul.