Oferim servicii de consultanta pentru procedura de infiintare persoana fizica autorizata in Pitesti.
Persoana Fizica Autorizata
Persoana fizica autorizata  desfasoara orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.

   1. Acte necesare:
  -diploma;
  -certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
  - certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
  - certificatul de competenta profesionala;
  - orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

   2. Dosarul depus la Registrul Comertului cuprinde: 

  - cererea de inregistrare;
  - dovada verificarii disponibilitartii si rezervarii denumirii;
  - carte de identitate sau pasaport;
  - dovada sediului social;
  - contractul de comodat si acordul asociatiei de proprietari - se redacteaza la cabinet;
  - specimen de semnatura;
  - imputernicire avocatiala.