Cabinetul de avocat se ocupa de rezervarea de denumire si de redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii dumneavoastra la Registrul Comertului.
Trasaturile esentiale ale societatii pe actiuni:
-asociatii societatii pe actiuni, denumiti actionari, pot fi persoane fizice sau juridice, numarul minim al actionarilor nu poate fi mai mic de cinci
-capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri negociabile si transmisibile;
-capitalul social va fi fixat de catre actionari raportat la nevoile societatii, insa nu poate fi mai mic decat echivalentul in Ron a 25.000 Euro.

ETAPE:
1. Documente necesare in vederea redactarii actelor si constituirii dosarului pentru inregistrarea societatii:
-copie carte de identitate/pasaport ale actionarilor;
-dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, compania noastra va pune la dispozitie sediul social;
- acordul Asociatiei de proprietari;
- acordul vecinilor;
- specimen de semnatura.

2.Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente: - cererea de inregistrare;
- dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
- actul constitutiv;
- dovada privind sediul social/secundar;
- dovada capitalui social;
- actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
- declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
- specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
- dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
- imputernicire avocatiala.