Cabinetul de avocatura ofera servicii de redactare a tuturor documentelor si de obtinere a actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului.

  ETAPE:

1. Pentru redactarea actelor sunt necesare urmatoarele acte de la dumneavoastra:
   - copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
   - dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.);
   - acordul Asociatiei de proprietari;
   - acordul vecinilor;
   - specimen de semnatura.

2. Dosarul depus la Registrul Comertului va cuprinde:
   - cerere de inregistrare;
   - copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
   - dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
   - actul constitutiv;
   - dovezile privind sediul social/secundar;
   - acordul Asociatiei de proprietari/acordul vecinilor;
   - cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;
   - extrasul de banca privind  depuneriea capitalului social;
   - declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
   - specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
   - dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
   - imputernicire avocatiala.