A. Operatiuni prealabile inregistrarii firmelor in Registrul Comertului:

1. Determinarea obiectului de activitate conform activitatilor si categoriilor cuprinse de codul CAEN.
2. Stabilirea formei juridice a societatii.
3.Verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea numelui firmei
Verificarea si rezervarea firmei este obligatorie si se realizeaza la nivel national, contra cost si inainte de intocmirea actului constitutiv. De regula verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmei se efectueaza in aceeasi zi in care a fost depusa cererea la Oficiul Registrului Comertului.
4.Stabilirea sediului social al comerciantului
O etapa premergatoare incheierii actului constitutiv  este reprezentata de stabilirea sediul social, prin incheierea unui contract de inchiriere, contract de vanzare cumparare etc).
5.Plata aporturilor la capitalul social al societatii comerciale
Pe baza actului constitutiv semnat de catre toti asociatii, asociatii societatii comerciale in curs de constituire vor solicita deschiderea contului de capital al societatii, la orice institutie bancara pe care o va considera oportuna. Fiecare dintre asociati va depune in contul de capital al societatii comerciale in curs de constituire aportul sau la capitalul social.

B. Reguli privind inregistrarea firmelor in Registrul Comertului

La cererea de inregistrare in Registrul Comertului se ataseaza urmatoarele documente principale: 1.dovada rezervarii firmei,
2.documentele ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare, precum: extras de carte funciara, contract de vanzare cumparare,contract de inchiriere s.a.
3.declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori si de catre administratori/membrii consiliului de administratie numiti prin actul constitutiv, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru a detine aceste calitati, date in forma autentica sau in forma certificata de avocat.
4.actul constitutiv,
5.dovada depunerii aporturilor in numerar si/sau dovada titlului asupra bunurilor aportate in natura,
6.hotararea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea societatii respective
7.specimenul de semnatura al administratorilor, membrilor directoratului, precum si al altor persoane cu puteri de reprezentare a societatii, in una dintre formele prevazute de lege,
8.dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a insarcinarii de cenzor/auditor de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutive - in original.
In functie de tipul societatii ce se doreste a fi inregistrata pot fi solicitate si alte documente suplimentare.
C. Infiintarea asociatiilor si fundatiilor
Documente ce trebuie furnizate de dumneavoastra:
- datele de identificare ale asociatilor,
- dovada sediului (dovada sediului se poate face, potrivit dispozitiilor legale, cu contract de inchiriere/contract de comodat);
- acordul vecinilor si al Asociatiei de Proprietari.
- cazierele fiscale ale membrilor fondatori.
Etapele  inscrierii Asociatiei/Fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor sunt:
- obtinerea de la Minsiterul Justitiei a rezervarii de denumire - valabilitatea rezervarii este de 3 luni;
- redactarea actelor (act constitutiv, statut);
- constituirea patrimoniului;
- achitarea taxelor;
- depunerea dosarului la Judecatorie in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei;
- ridicarea incheierii de infiintare a Asociatiei.