Oferim servicii de consultanta pentru dreptul muncii in Pitesti.
Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relatiilor de munca individuale si colective ce se nasc intre angajatori si salariati cu ocazia prestarii muncii.
Principiile fundamentale ale dreptului muncii
- Libertatea muncii este garantata prin Constitutie.
- În cadrul relatiilor de munca se aplica principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
- Orice discriminare directa sau indirecta fata de salariat, bazata pe criterii de sex, religie, vârsta, rasa s.a. este interzisa.
- Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii optime de munca, de protectie sociala si de securitate.

ACTIVITATI juridice:

-Obligarea angajatorului la restituirea unei sume de bani retinute din salariu.

-Obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat.

-Contestarea deciziei de concediere a salariatului.

-Obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului in functia avuta anterior.

-Contestarea deciziei de sanctionare a salariatului.

  -Litigii in legatura cu atragerea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru încalcarea clauzelor, contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.